Em-planner.pl

Ciekawe, wartościowe strony www

L.p Elementy Oceny Opis strony WWW Podgląd Strony
Ocena: 1
Punkty: 243 936
Wejścia: 0
Filtry do klimatyzacji - niezbędne w zakładach pracy
Kurz, pyłki i drobiny zanieczyszczeń znajdujące się w powietrzu mogą z czasem odkładać się na podzespołach klimatyzacji, a tym samym – zmniejszać jej wydajność i przyczyniać się do nadmiernej eksploatacji sprzętu i zbyt szybkiego zużycia. Filtry do klimatyzacji są bardzo ważne dla osób przebywających w różnych pomieszczaniach. Wtedy nie są one narażone na działanie szkodliwych zanieczyszczeń zjajdujących się w pomieszczeniach, zwłaszcza takich, gdzie mogą zostać uwolnione różnego rodzaju zbędne produkty obróbek maszynowych bądź produkcyjnych, kurz i zanieczyszczenia. Mogą one przyczyniać się do alergii i chorób zawodowych. Bardzo ważne dla osób przebywających w danym pomieszczeniu jest zatem czyste i niestanowiące zagrożenia dla zdrowia powietrze. Filtry do klimatyzacji znajdą zatem zastosowanie w warsztatach i zakładach pracy, gdzie uwalniane są różnego rodzaju drobiny i zanieczyszczenia.
brak zdjęcia